ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Πολυκάρπου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άγιος Πολύκαρπος

Ο οικισμός Μανδριά προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Γιαλισκάριον προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Λαψαχάδες προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 51Α - 30/03/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Πολύκαρπος από την κοινότητα Ραχών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου στην κοινότητα Ραχών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Τραγοστάσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μουντέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Αναγνώριση του οικισμού Λομβαρδάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

ΦΕΚ 251Α - 14/09/1981

Ο οικισμός Τραγοστάσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανιές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv