ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φραντάτου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φραντάτον

Ο οικισμός Μάραθον προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Κάμπος προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Σταύλος προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Πηγή προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Φείδος προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

Ο οικισμός Αυλάκι προσαρτάται στην κοινότητα Φραντάτου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Θεοκτίστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Φραντάτου

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φραντάτον από την κοινότητα Ευδήλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φείδος αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Φραντάτου στην κοινότητα Ευδήλου

ΦΕΚ 298Α - 28/11/1924

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης αποσπάται από την κοινότητα Ευδήλου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Θεοκτίστης της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σταύλος της κοινότητας διορθώνεται σε Στάβλος

19/03/1961

Ο οικισμός Μάραθον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φραντάτον της κοινότητας

Ο οικισμός Φείδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv