ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραχών (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χριστός

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Βρακάδες προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Ράχες προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Κουνιάδοι προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Προεσπέρα προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

18/12/1920

Ο οικισμός Ράχες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αρμενιστής και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 51Α - 30/03/1927

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Αγίου Πολυκάρπου στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ράχες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Νάνουρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μαυριαννός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Ξήντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

Αναγνώριση του οικισμού Τσακάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραχών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ραχών

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv