ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αραθούσης (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αράθουσα

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Αράθουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβοστάμου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράθουσα από την κοινότητα Καραβοστάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αράθουσα της κοινότητας διορθώνεται σε Αρέθουσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρεθούσης

Κ. Αρεθούσης (Σάμου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αραθούσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Αρέθουσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεθούσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυπαρίσσι Αρεθούσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρεθούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευδήλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv