ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καβάλλας (Δράμας)

ΦΕΚ 248Α - 03/12/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καβάλλα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Καβάλλας και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Σουγιουτζούκ αποσπάται από την κοινότητα Σουγιουτζούκ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουχάλ αποσπάται από την κοινότητα Σουγιουτζούκ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτλού αποσπάται από την κοινότητα Σουγιουτζούκ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ναϊπλή αποσπάται από την κοινότητα Ναϊπλή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από την κοινότητα Ναϊπλή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρίτα αποσπάται από την κοινότητα Κουρίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιζιλή αποσπάται από την κοινότητα Κουρίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουτζού αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα αποσπάται από την κοινότητα Ζυγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσινάρ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαρή αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορέν Δερέ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιοσέ Ελιάζ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ αποσπάται από την κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρέτζοβα αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα Πρετζόβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από την κοινότητα Σέλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από την κοινότητα Σέλιανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Ο οικισμός Σουγιουτζούκ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Ναϊπλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ναϊπλή

Ο οικισμός Κουρίτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρίτας

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζυγού

Ο οικισμός Κιοσέ Ελιάζ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Πρέτζοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρετζόβης

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέλιανης

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλλα ή Εσκή Καβάλλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιάς Καβάλλας

Ο οικισμός Μουχάλ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Κουρτλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σουγιουτζούκ

Ο οικισμός Κόκκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναϊπλή

Ο οικισμός Κιζιλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρίτας

Ο οικισμός Κουρουτζού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

Ο οικισμός Μπολούσκα ή Μπουλούστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγού

Ο οικισμός Τσινάρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Τζαρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Ορέν Δερέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Κοσταζήλ ή Κότζιαζ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοσέ Ελιάζ

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέλιανης

Ο οικισμός Χορασά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιάς Καβάλλας

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σουγιουτζούκ στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ναϊπλή στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Κουρίτας στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ζυγού στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Κιοσέ Ελιάζ στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Πρετζόβης στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Σέλιανης στο δήμο

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Παλαιάς Καβάλλας στο δήμο

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Δ. Καβάλλας (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Καβάλλας του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καρά-Ορμάν και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλάκι Τσιφλίκ και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Παληός αποσπάται από την κοινότητα Αμισιανών και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Καβάλας

Το όνομα του οικισμού Καβάλλα του δήμου διορθώνεται σε Καβάλα

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαμίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρά-Ορμάν του δήμου καταργείται.

Δ. Καβάλας (Καβάλας)

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Καβάλλας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Τσιφλίκιον και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σανατώριον και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Σύλλας και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

Αναγνώριση του οικισμού Άσπρη Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Τόσκα και προσάρτησή του στο δήμο Καβάλας

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιού Τσιφλικίου

05/04/1981

Ο οικισμός Τόσκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιόν Τσιφλίκιον της κοινότητας Παλαιού Τσιφλικίου

31/12/1981

Ο οικισμός Παλαιόν Τσιφλίκιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Τσιφλικίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρβάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καρβάλη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρβάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καρβάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκερόν αποσπάται από την κοινότητα Χαλκερού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύνερον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Καβάλα αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλεώνας αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόσφυγες αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυδία αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνοχώριον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφές αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνιά αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανοχώρι αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύστυλον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρηνίδες αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από το δήμο Φιλίππων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνος μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv