ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βραχατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βραχάτι από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 293Α - 16/11/1927

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χασάναγα

ΦΕΚ 91Α - 28/03/1930

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπολατίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βραχατίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv