ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αίγιον (Βοστίτσα)

Ο οικισμός Μουρλά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Λόγγος προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Δημητρόπουλον προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μερτίδι προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Τούμπα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Γληγόρη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Χατζής προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κούμαρι προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άνω Τέμενη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κάτω Τέμενη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Καραχμέτη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αλή Μουχτούρη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

01-07-1841

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατειόν αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουφονόκια αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ελίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοχώρι αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίδοβα αποσπάται από το δήμο Μεγανήτιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Φράγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Πύργου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλή Μουχτούρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Τέμενη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Τέμενη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Πτέρης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραχμέτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τεμένη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μαμουσιά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μελίσσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Γαρδενίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βίδοβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελημίτικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Σελιανίτικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Νικολέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Γαρδενά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κουλούρα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Επτάσπιτα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αγριδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αχλαδιά προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Μελίσσια προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Νεραντζές προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Βεργοβίτσι προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Σέλιτσα Πτέρη προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αίγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγίου

Ο οικισμός Αγριδέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδεϊκων

Ο οικισμός Βελημίτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελημιτίκων

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκρέκα

Ο οικισμός Κακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοχωρίου

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λόγγου

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουλούρας

Ο οικισμός Ζευγολατειόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζευγολατειού

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χατζή

Ο οικισμός Κουνινά ή Κοινινά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνινάς ή Κοινινάς

Ο οικισμός Μαμουσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαμουσιάς

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρικίου

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρασκευής

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσίων

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πτέρης

Ο οικισμός Μουρλά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρλά

Ο οικισμός Σελιανίτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελιανιτίκων

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τεμένης

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τούμπας

Ο οικισμός Αράχωβα Αιγιέων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης Αιγιέων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίου

Ο οικισμός Κρόκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Γαρδενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Νικολέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζευγολατειού

Ο οικισμός Κούμαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χατζή

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνινάς ή Κοινινάς

Ο οικισμός Πύργος Πτέρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσίων

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσίων

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Μπουφονάκια ή Μπουφούσκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Βεργοβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πτέρης

Ο οικισμός Μεσορουγιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρλά

Ο οικισμός Δημητρόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρλά

Ο οικισμός Νεραντζές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελιανιτίκων

Ο οικισμός Μερτίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

Ο οικισμός Γληγούρι ή Γρηγόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

Ο οικισμός Επτάσπιτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τούμπας

Το όνομα του οικισμού Αίγιον (Βοστίτσα) του δήμου διορθώνεται σε Αίγιον

Το όνομα του οικισμού Κουνινά του δήμου διορθώνεται σε Κουνινά ή Κοινινά

Το όνομα του οικισμού Σέλιτσα Πτέρη του δήμου διορθώνεται σε Σέλιτσα

Το όνομα του οικισμού Μπουφονόκια του δήμου διορθώνεται σε Μπουφονάκια ή Μπουφούσκα

Το όνομα του οικισμού Γληγόρη του δήμου διορθώνεται σε Γληγούρι ή Γρηγόρι

Το όνομα του οικισμού Αράχοβα του δήμου διορθώνεται σε Αράχωβα Αιγιέων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιγίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αίγιον από το δήμο Αιγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Αιγίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίου

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιγιέων

Δ. Αιγιέων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιγίου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Αιγίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγιέων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Αιγίου

Δ. Αιγίου (Αχαΐας)

16/10/1940

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Αιγιέων

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αίγιον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Ρούβαλη και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Ρούβαλη του δήμου μετονομάζεται σε Σωτήρ

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φωνησκαριά και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από την κοινότητα Βαλιμιτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από την κοινότητα Δαφνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Δαφνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από την κοινότητα Διγελιωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από την κοινότητα Κουλούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από την κοινότητα Κούμαρη Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από την κοινότητα Κουνινάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μαυρίκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαυρίκιον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Μαυρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουφούσκια αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Πτέρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελινούς αποσπάται από την κοινότητα Σελινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από την κοινότητα Χατζή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από την κοινότητα Τεμένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αίγιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λάκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πελεκίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Φωνησκαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βαλιμίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κουλούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κούμαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Πεπελενίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μελίσσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σωτήρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πυργάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Μαυρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Χατζής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μπουφούσκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τεμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σελινούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Δάφναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Διγελιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv