ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουρτάτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουρτάτον από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάκαβας αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μουρτάτον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυκόριζον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλυκορίζου

Κ. Γλυκορίζου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουρτάτου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γλυκόριζον της κοινότητας διορθώνεται σε Γλυκορρίζιον

Το όνομα του οικισμού Κάκαβας της κοινότητας διορθώνεται σε Κάκκαβας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γλυκορριζίου

Κ. Γλυκορριζίου (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γλυκορίζου

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλού Νερού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γλυκορρίζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv