ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπότσι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπότσι από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπότσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαλόχαρη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγαλόχαρης

Κ. Μεγαλόχαρης (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπότσι

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καρυαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Αφροξυλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Λαμπίριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Βελτίστη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

Αναγνώριση του οικισμού Ποτιστικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

19/03/1961

Ο οικισμός Καρυαί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεγαλόχαρη της κοινότητας

ΦΕΚ 89Α - 11/06/1962

Ο οικισμός Βελτίστη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρύα Βρύση

ΦΕΚ 120Α - 29/05/1968

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μεγαλόχαρη στον οικισμό Κρύα Βρύση

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγαλόχαρης

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κρύα Βρύση στον οικισμό Μεγαλόχαρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μεγαλόχαρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Αφροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv