ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βλωβοκάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλωβοκά από το δήμο Αιγείρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βλωβοκά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αιγαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιγών

Κ. Αιγών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βλωβοκάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αιγών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόκαστρον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγών

Αναγνώριση του οικισμού Οικονομαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγών

ΦΕΚ 94Α - 02/07/1960

Ο οικισμός Οικονομαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγείρας

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγαί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αιγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv