ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκαλίστης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκάλιστα

Ο οικισμός Ραδιγκόσδη προσαρτάται στην κοινότητα Γκαλίστης

Ο οικισμός Δρανίτσι προσαρτάται στην κοινότητα Γκαλίστης

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δρανίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γκρέντσης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γκάλιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ωμορφοκκλησιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ωμορφοκκλησιάς

Κ. Ωμορφοκκλησιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκαλίστης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ραδιγκόσδη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Άννα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ωμορφοκκλησιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ομορφοκκλησιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ομορφοκκλησιάς

Κ. Ομορφοκκλησιάς (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ωμορφοκκλησιάς

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Ομορφοκκλησιάς (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ομορφοκκλησιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίας Τριάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv