ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοτελτσίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κοτέλτσι

Ο οικισμός Δράνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

Ο οικισμός Τούχουλη προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

ΦΕΚ 106Α - 18/05/1919

Ο οικισμός Τούχουλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστραμίου

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα αποσπάται από την κοινότητα Σλατίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την κοινότητα Νεστραμίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κοτέλτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοτύλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοτύλης

Κ. Κοτύλης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοτελτσίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δράνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυκονέρι

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυροβλήτης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πριόνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοτύλης

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Κοτύλης (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Κοτύλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοτύλης

Ο οικισμός Πριόνιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυροβλήτης της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κοτύλη στον οικισμό Νέα Κοτύλη

Ο οικισμός Κοτύλη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Κοτύλη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv