ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σλατίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σλάτινα

Ο οικισμός Βύσαντσκον προσαρτάται στην κοινότητα Σλατίνης

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα προσαρτάται στην κοινότητα Σλατίνης

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Μυροσλάβιστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοτελτσίου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σλάτινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσής

Κ. Χρυσής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σλατίνης

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βύσαντσκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκόφυτον

ΦΕΚ 22Α - 30/01/1931

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πευκοφύτου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Χρυσής (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 20Α - 10/02/1975

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Πευκοφύτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρρένων

Ο οικισμός Πευκόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρρένων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv