ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σετίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέτινα

Ο οικισμός Καλύβια Παπαδιάς προσαρτάται στην κοινότητα Σετίνης

Ο οικισμός Καλύβια Φαρμάκη προσαρτάται στην κοινότητα Σετίνης

Ο οικισμός Παπαδιά προσαρτάται στην κοινότητα Σετίνης

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Σέτινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοπός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σκοπού

Κ. Σκοπού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σετίνης

07/04/1951

Ο οικισμός Καλύβια Παπαδιάς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Φαρμάκη της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Παπαδιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκοπός της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv