ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κρουσουράτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρουσουράτη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κρουσουράτη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλάδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχλάδας

Κ. Αχλάδας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρουσουράτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γιουρούκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλάδας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Αχλάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv