ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βοσταράνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βοσταράνη

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Βοσταράνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελίτη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελίτης

Κ. Μελίτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοσταράνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv