ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεοκάζης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεοκάζη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νεοκάζη της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεοχωράκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεοχωρακίου

Κ. Νεοχωρακίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεοκάζης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεοχωρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μελίτης

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv