ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπορεσνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπορέσνιτσα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Μπορέσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαίστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαίστρας

Κ. Παλαίστρας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπορεσνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv