ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαλλιτσάδων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαλλιτσάδες από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινομηλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Εγκίν και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαλλιτσάδων

ΦΕΚ 87Α - 22/03/1930

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιωτίσσης

Ο οικισμός Νέα Εγκίν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιωτίσσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γαλλιτσάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Γαλατσάδες

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γαλατσάδων

Κ. Γαλατσάδων (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γαλλιτσάδων

ΦΕΚ 214Α - 11/10/1947

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλατσάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv