ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρόσνας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρόσνα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Ρόσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιταργιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιταργιάς

Κ. Σιταργιάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρόσνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σιταργιά της κοινότητας διορθώνεται σε Σιταριά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σιταριάς

Κ. Σιταριάς (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σιταργιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv