ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πεσοσνίτσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεσόσνιτσα

Ο οικισμός Λεσκοβίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Πεσοσνίτσης

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Λεσκοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεσκοβίτσης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Πεσόσνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμμοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμμοχωρίου

Κ. Αμμοχωρίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πεσοσνίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv