ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουτσκοβαίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κουτσκοβαίνη

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κουτσκοβαίνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρασμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περάσματος

Κ. Περάσματος (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτσκοβαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv