ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κραπεστίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κραπέστινα

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Κραπέστινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ατραπός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ατραπού

Κ. Ατραπού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κραπεστίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ατραπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv