ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεγοβάνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεγοβάνη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Νεγοβάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλάμπουρον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φλαμπούρου

Κ. Φλαμπούρου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεγοβάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv