ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Κόττορι (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κόττορι

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Άνω Κόττορι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Υδρούσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Υδρούσης

Κ. Άνω Υδρούσης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Κόττορι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Υδρούσα της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Υδρούσσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Υδρούσσης

Κ. Άνω Υδρούσσης (Φλωρίνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Υδρούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάσματος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv