ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεβέσκης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέβεσκα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Νέβεσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νυμφαίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νυμφαίου

Κ. Νυμφαίου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεβέσκης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νυμφαίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv