ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στρεμπένου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Στρέμπενον

Ο οικισμός Βρόψιν Χίντσκον προσαρτάται στην κοινότητα Στρεμπένου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βράψιν και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρεμπένου

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Στρέμπενον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπρόγεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπρογείων

Κ. Ασπρογείων (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρεμπένου

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός Βράψιν της κοινότητας μετονομάζεται σε Χειμάδι

16/10/1940

Ο οικισμός Βρόψιν Χίντσκον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 21Α - 18/01/1951

Ο οικισμός Χειμάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεχόβου

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από την κοινότητα Περικοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv