ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Εξίσου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εξίσου

Ο οικισμός Σπάντσα προσαρτάται στην κοινότητα Εξίσου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Γκιούλεντς αποσπάται από την κοινότητα Λιουμπετίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 80Α - 27/05/1922

Ο οικισμός Σπάντσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αετού

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Εξίσου της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξινό Νερό

Ο οικισμός Γκιούλεντς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδώνας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξινού Νερού

Κ. Ξινού Νερού (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εξίσου

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Ροδώνας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξινό Νερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμυνταίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv