ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πρεκοπάνας (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρεκοπάνα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πρεκοπάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περικοπή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περικοπής

Κ. Περικοπής (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρεκοπάνας

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Ο οικισμός Περικοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογείων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv