ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νησίστα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φτέρη προσαρτάται στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

Ο οικισμός Κρυονέρι προσαρτάται στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πολίτσιανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Νησίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεντρικόν

Ο οικισμός Πολίτσιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύκαμπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεντρικού

Κ. Κεντρικού (Άρτης)

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νησίστας Παλαιάς Ελλάδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ανδρεάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεντρικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ανδρεάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Βαθύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv