ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χαντόβης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χάντοβα

Ο οικισμός Οκτσιλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Χαντόβης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ισικλάρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαντόβης

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Χάντοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύμυλο

Ο οικισμός Ισικλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Φάρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυμύλου

Κ. Πολυμύλου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαντόβης

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Λεβέντης αποσπάται από την κοινότητα Κοιλάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Φάρος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Οκτσιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Θεόδωροι

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ζωοδόχος Πηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πολυμύλου

ΦΕΚ 145Α - 01/06/1989

Ο οικισμός Πολύμυλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πολυμύλου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυμύλου

Ο οικισμός Λεβέντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυμύλου

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυμύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv