ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σοφουλάρ (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σοφουλάρ

Ο οικισμός Σαχινλάρ Μποτζάκ προσαρτάται στην κοινότητα Σοφουλάρ

Ο οικισμός Χατζηλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Σοφουλάρ

ΦΕΚ 140Α - 24/06/1919

Ο οικισμός Εβρενεσλή αποσπάται από την κοινότητα Ισικού-Κλέρ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 01/07/1919

Ο οικισμός Χατζηλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ισικού-Κλέρ

ΦΕΚ 238Α - 05/09/1925

Ο οικισμός Σαχινλάρ Μποτζάκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ισκιουπλέρ

ΦΕΚ 238Α - 05/09/1925

Ο οικισμός Χαντζή-Χασανλή αποσπάται από την κοινότητα Ισκιουπλέρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τεκές αποσπάται από την κοινότητα Ισκιουπλέρ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Χαντζή-Χασανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Προσκυνητάρι

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Εβρενεσλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολικόν

16/10/1940

Ο οικισμός Τεκές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Σοφουλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καπνοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καπνοχωρίου

Κ. Καπνοχωρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σοφουλάρ

14/03/1971

Ο οικισμός Προσκυνητάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 97Α - 05/04/1977

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από την κοινότητα Σκάφης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Ο οικισμός Σκάφη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Ο οικισμός Καπνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv