ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρατζιλάρ (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρατζιλάρ

Ο οικισμός Τσακιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζιλάρ

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Καρατζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρέπανον

Ο οικισμός Τσακιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλάνι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρεπάνου

Κ. Δρεπάνου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατζιλάρ

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρεπάνου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρεπάνου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ακρίτας και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρεπάνου

Ο οικισμός Αλώνια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δρέπανον της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβάδι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δρέπανον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Ο οικισμός Γαλάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv