ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λαμπανίτσης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λαμπανίτσα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λαμπανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλακίδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλακίδας

Κ. Πλακίδας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λαμπανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλακίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv