ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δισλάπου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δίσλαπον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δίσλαπον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δραγασιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δραγασιάς

Κ. Δραγασιάς (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δισλάπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραγασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv