ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τραπατουστίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τραπατούστιον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τραπατούστιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλεισώρεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλεισωρείας

Κ. Κλεισωρείας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τραπατουστίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλεισώρεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv