ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζαντσίκου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζάντσικον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζάντσικον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γερακοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γερακοχωρίου

Κ. Γερακοχωρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαντσίκου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γερακοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζώνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ζώνης

Κ. Ζώνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γερακοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv