ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κλεπιστίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλεπίστιον

Ο οικισμός Δράμιστα προσαρτάται στην κοινότητα Κλεπιστίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κλεπίστιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολυκάστανον

Ο οικισμός Δράμιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυπλαγιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πολυκαστάνου

Κ. Πολυκαστάνου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλεπιστίου

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Μακρυπλαγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάφνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολυκάστανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv