ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκυρίων (Σκύρου) (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκύρος

ΦΕΚ 8Α - 18/03/1858

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σκοπέλου του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Καρυστίας του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λιναριά προσαρτάται στο δήμο Σκυρίων (Σκύρου)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Σκύρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκύρου

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιναριάς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκύρου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκύρος από το δήμο Σκυρίων (Σκύρου) και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα Λιναριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φωκάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκύρου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκύρου

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σκύρου

Δ. Σκύρου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σκύρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σαρακηνόν (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Σκυροπούλα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ασπούς και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μελά και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυρά Παναγιά και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Αχερούνες και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Τραχύ και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Καλίκρι και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Ατσίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μώλος και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Νύφι και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκος και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

Αναγνώριση του οικισμού Αχίλλι και προσάρτησή του στο δήμο Σκύρου

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Έξω Ποδιές (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκύρου

Ο νέος οικισμός Μέσα Πόδια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκύρου

Εκτύπωση  Αρχείο csv