ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σιατίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σιάτιστα

Ο οικισμός Γιάγκοβη προσαρτάται στην κοινότητα Σιατίστης

Ο οικισμός Τσιρούσινον προσαρτάται στην κοινότητα Σιατίστης

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Τσιρούσινον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιρουσίνου

ΦΕΚ 111Α - 31/03/1926

Ο οικισμός Γιάγκοβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιρουσίνου

ΦΕΚ 29Α - 13/02/1952

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σιατίστης

Δ. Σιατίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 29Α - 13/02/1952

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σιατίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαφνερόν αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Μικροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Μικροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιάτιστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βοΐου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Μικρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Δαφνερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv