ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μοιρασάνης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοιρασάνη

Ο οικισμός Σβόλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Μοιρασάνης

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Σβόλιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σβόλιανης

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μοιρασάνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μόρφη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μόρφης

Κ. Μόρφης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοιρασάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μόρφη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv