ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραδοβιστίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ραδοβίστιον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ραδοβίστιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυφόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυφού

Κ. Κρυφού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραδοβιστίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κρυφόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδοχωρίου

Κ. Ροδοχωρίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρυφού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv