ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζουπανίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζουπάνιον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζουπάνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρόβουνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροβούνου

Κ. Πετροβούνου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζουπανίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Πετρόβουνος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πενταλόφου

Κ. Πενταλόφου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πετροβούνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σωτήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βυθός αποσπάται από την κοινότητα Βυθού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Διλόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Βυθός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv