ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραδουβίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ραδουβίστα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ραδουβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιανή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδιανής

Κ. Ροδιανής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραδουβίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιανής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv