ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μοιραλή (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μοιραλή

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μοιραλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρογγυλόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στρογγυλού

Κ. Στρογγυλού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μοιραλή

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Στρογγυλόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσαυγής

Κ. Χρυσαυγής (Κοζάνης)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρογγυλού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv