ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σερβίων (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέρβια

Ο οικισμός Ρύμνιον προσαρτάται στην κοινότητα Σερβίων

Ο οικισμός Ράχοβον προσαρτάται στην κοινότητα Σερβίων

Ο οικισμός Ορτά Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Σερβίων

Ο οικισμός Γούλες προσαρτάται στην κοινότητα Σερβίων

Ο οικισμός Αυλές προσαρτάται στην κοινότητα Σερβίων

Ο οικισμός Καλιντάδες προσαρτάται στην κοινότητα Σερβίων

ΦΕΚ 211Α - 24/09/1919

Ο οικισμός Ορτά Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορτά-Κιόϊ

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Καλιντάδες της κοινότητας διορθώνεται σε Καλντάδες

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Αυλές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυλών

Ο οικισμός Ράχοβον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχόβου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Γούλες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουλών

Ο οικισμός Ρύμνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γουλών

ΦΕΚ 139Α - 04/06/1925

Ο οικισμός Καλντάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχόβου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σερβίων

Δ. Σερβίων (Κοζάνης)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σερβίων

ΦΕΚ 64Α - 10/04/1975

Ο οικισμός Λάβα αποσπάται από την κοινότητα Λάβας και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Λάβα και προσάρτησή του στο δήμο Σερβίων

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλαί αποσπάται από την κοινότητα Αυλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βαθυλάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Βαθυλάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούλαι αποσπάται από την κοινότητα Γουλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανίδια αποσπάται από την κοινότητα Κρανιδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκαρα αποσπάται από την κοινότητα Λευκάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιανή αποσπάται από την κοινότητα Μεσιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από την κοινότητα Μεταξά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράϊδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Πολυρράχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύρραχον αποσπάται από την κοινότητα Πολυρράχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από την κοινότητα Ροδίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από την κοινότητα Ροδίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριγωνικόν αποσπάται από την κοινότητα Τριγωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίμερα αποσπάται από την κοινότητα Ιμέρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα Ιμέρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλίμνη αποσπάται από την κοινότητα Ιμέρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόρρευμα αποσπάται από την κοινότητα Πλατανορρεύματος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραλίμνη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σέρβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Νέα Λάβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Πλατανόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Γούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Ίμερα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Πολύρραχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Μεσιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Αυλαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Λεύκαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Κρανίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Λάβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Τριγωνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σέρβια από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Καστανιά αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόβαλτον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Στανού αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλαί αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λάβα αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριγωνικόν αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρούριον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράδες αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρανόβαλτον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόρρευμα αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύρραχον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιανή αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκαρα αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβα αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανίδια αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίμερα αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούλαι αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv