ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πέτας

Ο οικισμός Σελλάδες προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Μεγάρχη προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Νεοχωράκι προσαρτάται στο δήμο Πέτα

Ο οικισμός Κομπότι προσαρτάται στο δήμο Πέτα

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Πέτα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέτα

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέτα

Ο οικισμός Σελλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλάδων

Ο οικισμός Κομπότι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομποτίου

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλάδων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πέτας από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχωράκι από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Θεοτοκίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Θεοτοκίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1933

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Άνω Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πέτας της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αμφιθέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Δημήτριος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

Αναγνώριση του οικισμού Πουρνάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτα

ΦΕΚ 228Α - 10/10/1989

Ο οικισμός Πέτας της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτα

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πέτα

Δ. Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πέτα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από την κοινότητα Μαρκινιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από την κοινότητα Μεγάρχης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πέτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Άνω Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv