ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ισικού-Κλέρ (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ισικού-Κλέρ

Ο οικισμός Χαντζή-Χασανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ισικού-Κλέρ

Ο οικισμός Ισικλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ισικού-Κλέρ

Ο οικισμός Κιοσελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Ισικού-Κλέρ

Ο οικισμός Εβρενεσλή προσαρτάται στην κοινότητα Ισικού-Κλέρ

Ο οικισμός Καχηρμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ισικού-Κλέρ

ΦΕΚ 140Α - 24/06/1919

Ο οικισμός Εβρενεσλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σοφουλάρ

ΦΕΚ 149Α - 01/07/1919

Ο οικισμός Χατζηλάρ αποσπάται από την κοινότητα Σοφουλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Το όνομα του οικισμού Ισικού-Κλέρ της κοινότητας διορθώνεται σε Ισκιουπλέρ

Το όνομα του οικισμού Καχηρμανλή της κοινότητας διορθώνεται σε Καραμανλή

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ισκιουπλέρ

Κ. Ισκιουπλέρ (Κοζάνης)

ΦΕΚ 229Α - 17/10/1919

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ισικού-Κλέρ

ΦΕΚ 238Α - 05/09/1925

Ο οικισμός Χαντζή-Χασανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σοφουλάρ

Ο οικισμός Τεκές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σοφουλάρ

ΦΕΚ 238Α - 05/09/1925

Ο οικισμός Σαχινλάρ Μποτζάκ αποσπάται από την κοινότητα Σοφουλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Ο οικισμός Ισκιουπλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοιλάδα

Ο οικισμός Ισικλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεβέντης

Ο οικισμός Κιοσελέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κίσσα

Ο οικισμός Καραμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρεμαστή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοιλάδας

Κ. Κοιλάδας (Κοζάνης)

ΦΕΚ 18Α - 01/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ισκιουπλέρ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σαχινλάρ Μποτζάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλιά

ΦΕΚ 184Α - 05/09/1927

Ο οικισμός Λεβέντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πολυμύλου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Χατζηλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνυδρον

16/10/1940

Ο οικισμός Άνυδρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 208Α - 16/09/1950

Ο οικισμός Κίσσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θυμαριά

19/03/1961

Ο οικισμός Αμυγδαλιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θυμαριά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοιλάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελλησπόντου

Ο οικισμός Θυμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελλησπόντου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv