ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λατορίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λατόριστα

Ο οικισμός Μαζγκάν προσαρτάται στην κοινότητα Λατορίστης

Ο οικισμός Τσαβαλέρη προσαρτάται στην κοινότητα Λατορίστης

Ο οικισμός Μπάνια προσαρτάται στην κοινότητα Λατορίστης

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Ο οικισμός Τσάριστα αποσπάται από την κοινότητα Λικνάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λατόριστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγίασμα

Ο οικισμός Μαζγκάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδιά

Ο οικισμός Τσαβαλέρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοιλάδιο

Ο οικισμός Τσάριστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Θεόδωρος

Ο οικισμός Μπάνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγιάσματος

Κ. Αγιάσματος (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λατορίστης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αχλαδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αχλαδέα

07/04/1951

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 79Α - 04/05/1965

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγίασμα στον οικισμό Άγιος Θεόδωρος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Ο οικισμός Κοιλάδιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv