ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσοτυλίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσοτύλιον

Ο οικισμός Βοδωρίνα προσαρτάται στην κοινότητα Τσοτυλίου

Ο οικισμός Ρόκαστρον προσαρτάται στην κοινότητα Τσοτυλίου

Ο οικισμός Λουκούμιον προσαρτάται στην κοινότητα Τσοτυλίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βοδωρίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Σπάρτη

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Ο οικισμός Λουκούμιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκουμίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσοτύλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Τσοτίλιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Τσοτιλίου

Κ. Τσοτιλίου (Κοζάνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Τσοτυλίου

07/04/1951

Ο οικισμός Νέα Σπάρτη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Τσοτίλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τσοτιλίου

Ο οικισμός Ρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv